Sponsorizări si/sau acte de mecenat

/ / Sponsorizari

În Monitorul Oficial nr. 625 din 26 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 156/2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin aceasta lege se modifica una dintre cele doua limite în cadrul cărora contribuabilii platitori de impozit pe profit care efectuează sponsorizări si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, precum si cei care acordă burse private, potrivit legii, pot scadea aceste sume din impozitul pe profit datorat. Este vorba de procentul din cifra de afaceri care s-a majorat de la 0,5% la 0,75%.

Astfel, incepand cu trimestrul III al anului 2019, aceste sume pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;
2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

Celelalte reguli au rămas neschimbate inclusiv condiția ca beneficiarul sponsorizarii sa fie inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, in cazul sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult.

In cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor nu sunt modificari astfel ca, microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective. Sumele care depasesc aceasta limita se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
 
Text preluat din Contabilul Manager